Amaç ve Kapsam

XI. HİSARLI AHMET SEMPOZYUMU

“Müzikte Yeni Yönelimler”

 

3-6 Haziran 2021

 

Kütahya Hilton Garden INN

 

Amaç ve Kapsam

Yönelim, içinde pek çok zamanı, değeri ve felsefeyi barındıran çok özellikli bir kavram, kavramlar üstü bir gerçekliktir. İnsan yaşamında kaçınılmaz olarak ortaya çıkan yönelim aslında hayatın her yerindedir: Çağdaş olandan geleneğe, geçmişten günümüze ve geleceğe, sekülerden ritüele, sıradanlıktan ideolojiye, eskiden yeniye ve hatta eski olandan daha eskiye, teknolojide, sosyolojide, sağlıkta, siyasette, ekonomide, hukukta, eğitimde, mühendislikte… Kısacası, hayatın her alanında vardır yönelim olgusu ve tabii kaçınılmaz olarak bilimde, sanatta ve müzikte de tüm etkisiyle kendini gösterir.

Johansson’a göre yönelim, insanda yönelimsellik karakterinin kesin olarak ortaya çıkmasıyla mümkündür*. Brentano’ya göre ise yönelimsellik zihinde başlar davranışla sonlanır**. Bu davranış, bireyin yeni olanı arama çabasıyla sorunlar karşısında aldığı tavır ve çözüm arayışı olarak nitelenebilir. O halde yönelim; bir sorunu, bir derdi, bir sıkıntısı olanın bir tavır, bir duruş, bir çözüm arayışı içinde “daha olana hareketi” olarak açıklanabilir. Tıpkı müzikte olduğu gibi…

Hiçbir zaman durağan olmayan müzik tarihi, öncesine tepkiyle yeniye yönelen müzik, akım ve dönemlerle doludur ve yönelimlerin hiçbirisi kısa süreler içinde gerçekleşmemiştir. Barok vakarlığına tepkiyle doğan Rokoko, alışılagelmiş müzikal örgüler ve tonalitenin armonik eksenine karşıt olan atonalite, akustikten dijitale evrilen sahne performansları vs. müzikte yeni yönelimlerin ortaya çıkardığı uzun soluklu sonuçlar olarak düşünülebilir.

Müzikte yeni bir yönelim gerçekten geçmiş olana karşı alınan bir tavır mı yoksa hayatın doğal akışı içinde ortaya çıkan olağan bir sonuç mu? İçeriğinde müzik olan her şeyde yeni bir yönelim var mı yoksa yeni gibi görülen her şey aslında bir bütünün sıradan parçaları mı? Günümüz dünyasında müzikte yeni bir yönelime artık gerçekten ihtiyaç kaldı mı? Bu ve buna benzer pek çok soruya yanıt aradığımız XI. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu’nun bu yılki teması “Müzikte Yeni Yönelimler”, yine ve her zaman insan ve toplum odaklı.

Kütahya ve bilim/sanat dünyası için artık geleneksel hale gelen Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu’nun on birincisine tüm bilim/sanat insanlarını davet etmekten onur duyuyoruz. Sempozyuma değerli bildirileriyle katılacak tüm araştırmacılardan alana katkı sağlayıcı,  bilimsel temelleri olan ve özgün yapıda bildiriler hazırlamalarını temenni ediyor, XI. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu için alanı müzik olan ve yeni bir yönelimi işaret eden tüm bilimsel ve sanatsal çalışmalarla birlikte “Müzikte Yeni Yönelimler” teması altında aşağıdaki alt başlıklar ve etrafında şekillenen değerli çalışmalarınızı bekliyoruz.

 

Alt Başlıklar:

Müzik Araştırmasında Yeni Yönelimler

Müzik Teknolojisinde Yeni Yönelimler

Müzik Eğitiminde Yeni Yönelimler

Müzik Teorisinde Yeni Yönelimler

Müzik Üretiminde Yeni Yönelimler

Müzik İcrası ve İcracılığında Yeni Yönelimler

Yeni Müzik

Değişim ve Müzik Endüstrisi

Müzikte Değişim ve Gelişim

Müzikte Yerel ve Küresel Dinamikler

Toplumsal Değişim ve Müzik

Müzikte Çağdaşlık

Müzik Biliminde Güncel Yaklaşımlar