Dernek Tüzüğü

KÜTAHYA GÜZEL SANATLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde:1-Derneğin adı: Güzel Sanatlar Derneği’dir.

Madde:2-Derneğin Merkezi Kütahya’dır.

Madde:3-Derneğin ikametgâh adresi: Belediye Kültür Sarayı kat:1 43100/Kütahya

Madde:4-Derneğin amacı: Evrensel, yöresel, geleneksel pratik sanatlar ve güzel sanatların farklı dallarında uğraşanları bir araya getirmek, bu sanatlara meyilli kişileri, gençleri teşvik etmek, güzel sanatların (Edebiyat, müzik, tiyatro, sinema, TV, resim, mimari, heykel, fotoğraf dallarında yöresel olarak ağaç oymacılığı, dokumacılık, arıcılık, çini, folklor v.b) tüm dallarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyetler gösterip sergiler açmak kurulmuş ve kurulacak olan Kültür Dernekleri federasyon ve konfederasyonlarına katılmak. Kütahya il ve ilçelerinde derneğin şubelerini açmak.

a)-Dünüyle bugünüyle çiniyi tanıtıp geliştirerek geleceğe aktarmak, belgesellerle, broşürlerle, konferanslarla, sergilerle evrenselleştirmek.

b)-Antik, geleneksel, yöresel, alaturka, elmas ve gümüş işlemeciliğini geliştirmek için okul ve kurslar açarak bunlarla ilgili seminerler, belgeseller, sergiler düzenlemek.

c)-Resmin bütün dallarında eser üreten ressamları bir araya getirmek, eserlerini sergilemek meraklı-yetenekli gençleri teşvik edici kurslar düzenlemek.

d)-Kütahya yöresinin öz folklorunu araştırıp, orijinal şekliyle sergilemek ve belgeselleştirmek.

e)-Müziğin bütün dallarında aslına uygun çalışmalar yapmak, bunları yurt içinde ve yurt dışında sergilemek.

f)-El sanatlarımızın ağaç oymacılığını geliştirmek, teşvik etmek, buna paralel olarak dokuma sanatımızı bakır işçiliğini de geliştirmek.

g)-Kütahya da yetişmiş Kütahya kültürüne hizmet etmiş sanatçıların ve büyüklerimizin adına günler tertip edilmesi, arşivlerin araştırılması doğru belgelerin derlenmesi ve halka yayınlanması gerçekleştirmek.

ğ)-Zafer haftası ile ilgili sanatsal faaliyetleri düzenlemek.

h)-Kütahya kültürüne katkıda bulunan, ferdi hizmetler veren kişilerle işbirliği yaparak bu kişilerin faaliyetlerinden yararlanmak, faaliyetlerine katkıda bulunmak. (sanat evleri ve özel müzeler gibi)

ı)-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapıp ilimizde bulunan tarihi yerlerin korunması ve restorasyonu ve bu eserlerin üzerine kimlere ait olduklarını belgeleyecek tanıtım levhalarının konulması, yöreye ait tarihi giysilerin aksesuarların madeni eşyaların porselen, seramik çinicilik el dokuma ve kilim sanatı ahşap işçiliği gibi eşyaların sanayini teşvik etmek sergilemek hatıra eşya satış yerleri kurmak.

Madde 5-Derneğe 18 yaşını bitirmiş medeni haklarını kullanmaya haiz Güzel sanatlara ilgi duyan eser üreten her Türk Vatandaşı yönetim kurulunun kararı ile asli üye olabilir. 2908 sayılı kanunun 4. Maddesinden sayılan dernek kurma hakkından mahrum edilmiş kişiler derneğe üye olamazlar.

Madde 6-Dernek üyeliği istifa sureti ile sona erdiği gibi birikmiş aidatlarını ödemeyenler ve gerektiğinde aşağıda gösterileceği üzere yönetim kurulu kararı ile de son bulabilir.

Madde 7-Derneğin organları şunlardır.

a-Genel kurul

b-Yönetim kurulu

c-Denetim kurulu

Madde 8-Dernek genel kurulu olağan toplantısını 3 yılda bir ve haziran ayı içerisinde yapar.