Abdullah Akat

Prof. Dr. , etnomüzikolog, 1982 yılında Trabzon’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndan 2004 yılında 1.likle mezun oldu. Aynı yıl başladığı İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Yüksek Lisans Programı’nı “Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Çepniler ve Çepni Müziği” başlıklı yüksek lisans tezi ile 2006 yılında tamamladı. Bu süre zarfında İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak müzikoloji alanında çalışmaya başladı. İ.T.Ü. Müzik Bilimi Kulübü’nün kuruculuğunu üstlenerek 2 yıl başkanlık görevi yaptı. 2007 – 2008 akademik yılında İ.T.Ü. Araştırma Görevlileri Temsilciliği görevinde bulundu. 2006 yılında başladığı doktora çalışmasını “(B)ağsal Düşünce Çerçevesinde Doğu Karadeniz Bölgesi Müziklerinin Değişim Süreci” başlıklı doktora tezini sunarak 2010 yılında tamamladı ve “doktor” unvanı aldı. 2006 yılında kurduğu ve solistliğini yaptığı Feluka grubu ile Türkiye’nin ve Avrupa’nın birçok yerinde konserler verdi, çeşitli radyo-televizyon programlarına katıldı ve ödüller aldı. Birçok televizyon kanalında müzik programlarına danışmanlık hizmeti sundu, çok sayıda film ve belgesel müzikleri yaptı. 2010 yılı sonlarında K.T.Ü. Devlet Konservatuarı’nda “Yardımcı Doçent” olarak çalışmaya başladı. K.T.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri bünyesinde “Karadeniz Müzik Arşivi”ni oluşturarak Türkiye’nin ilk bölgesel müzik arşivini kurdu. 2011 yılı itibariyle Müzikoloji Bölüm Başkanlığı ve 2012 yılında Devlet Konservatuarı Müdür Yardımcılığı görevlerine atandı. 2013 yılında müzik alanında doktora sonrası seviyesinde TÜBİTAK’tan araştırma desteği kazanan ilk bilim-sanat insanı olarak Berlin Phonogramm-Archiv’inde post-doktora araştırmacısı pozisyonunda çalıştı. Aynı yıl Üniversitelerarası Kurul tarafından “Doçent” unvanına layık görüldü. 2014 yılında tekrar Türkiye’ye dönerek KTÜ Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi. ICTM (International Council for Traditional Music) üyesi olarak Güney-doğu Avrupa ve Türk Dünyası müzik ve dans çalışma gruplarına katılmakta, Balkan, Kırım, Kafkasya ve Doğu Karadeniz coğrafyalarının müzik kültürleri üzerine yayınlar yapmakta, Avrupa’nın ve dünyanın önemli sanat merkezlerinde çeşitli projelerde yer almakta, sergiler açmakta ve müzik çalışmalarına devam etmektedir.