Turan Sağer

Prof. Dr. Turan Sağer

Detaylı Özgeçmiş İçin TIKLAYIN

1972 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1994 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisans eğitimini, 2002 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Doktora eğitimini tamamladı. 1994-2002 yılları arasında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi, 2002-2005 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2005-2010 yılları arasında Doçent olarak görev yaptı ve 2010 yılında Profesör ünvanını almaya hak kazandı. 2002– 2014 yılları arasında İnönü Üniversitesi, Gazi Üniersitesi ve Kırıkkale Üniversitesi’nde dersler verdi. 2011 yılında Tennesse State University Faculty of Liberal Arts Department of Music’de YÖK bursu ile misafir akademisyen olarak araştırmalar yaptı. 2010-2014 yılları arasında İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. 2010-2012 yılları arasında Yüksek Öğretim Kurulu’nda ÜAK Doçentlik Sınav Komisyon Üyeliği, Doçentlik Alt Komisyon Üyeliği yapan Turan Sağer, akademik hayatı boyunca TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı ve Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 25 projenin yürütücüsü olarak ve diğer görevlerde yer aldı. İdari görevlerinin yanında sanatçı kimliği ile icracı, orkestra şefi ve aranjör olarak ulusal ve uluslararası bir çok konserde yer alan Turan Sağer’in, 7 kitabı ve 2 kitap bölümü, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 40 makalesi ve 46 bildirisi bulunmaktadır. 2016 ve 2017 yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından uluslararası yayın ve akademik teşvik ödülüne layık görüldü. Halen, YÖK Kalite Kurulu Dış Değerlendirici, Eğitim Fakülteleri Lisans Ders Programları Komisyon Üyesi, Müzik Öğretmenliği Lisansüstü Program Hazırlama Komisyon Üyesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Kurucu Rektör Yrd., Yıldız Teknik Üniversitesi Protokol ve İletişimden Sorumlu Rektör Danışmanı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve ÜAK Sanat Dalları Eğitim Konseyi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

 

 

Prof. Dr. Turan Sağer

Born in 1972, Kahramanmaraş. He graduated from İnönü University Faculty of Education, Department of Arts Education. He received the degree of MA in 1998 and PhD in 2002 from Gazi University Graduate School of Science and Graduate School of Education respectively. Between 1994 and 2010 he worked as research assistant, assistant professor and associated professor at İnönü University, and he was entitled to receive the title of professor. He gave lectures at İnönü University, Gazi University and Kırıkkale University between 2002 and 2014. In 2011 he did research with the CoHE scholarship at Tennesse State University Faculty of Liberal Arts Department of Music as visiting professor. From 2010 to 2014 he worked as a dean at Art and Design Faculty at İnönü University. He participated in The Commission of the exam of the associate professorship and the sub-commission of associate professorship at Interuniversity Board. He carried out 25 different projects from TUBITAK, Ministry of Development and scientific research projects. He participated in various national and international concerts as performer, conductor and arranger. He wrote 7 books, 2 book chapters, 40 articles and 46 conference proceedings. In 2016 and 2017 he was awarded “Academic Encouragement Award” from Yıldız Technical University. Currently is working as the External Eveluator of Quality Commission of CoHE, member of the Commission of Education Faculties’ Programs, Commission of Graduate Programs of Music Education, founder vice chancellor of Ankara University Music and Fine Arts, vice chancellor of Yıldız Technical University, Dean of Yıldız Technical University School of Arts and Design and the head of Art Branches Commission at Interuniversity Board.