Sunum Kuralları

BİLDİRİ SUNUMLARI

Her konuşmacının sunum süresi 20 dakikayla sınırlıdır.

Salonlarda projeksiyon cihazı ve bilgisayar bulunacaktır.

Salonların birinde seslendirme sistemi olacak, diğerlerinde bilgisayar hoparlörü kullanılacaktır. Bu nedenle konuşmacıların sunum yöntemini önceden düzenleme kuruluna iletmesi oturumlar için önemlidir.

Konuşmacıların sunumlarını en geç bir saat önceden salon görevlilerine ulaştırmaları sempozyumun işleyişi için önemlidir.

Sunumlar Türkçe ve İngilizce yapılabilecektir.

Pandemi (COVID-19) dolayısı ile isteyen katılımcılar çevrimiçi olarak sunumlarını yapabileceklerdir. 

Program bildiri kabullerinden sonra katılımcılarla bire bir görüşülerek planlanacaktır.