Tam Metin Yazım Kuralları

Bildiri tam metni Microsoft Word formatında hazırlanmalıdır.

Bildiri metni, 30 sayfayı (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dahil) geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır.

Her sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 3,5 cm boşluk kalacak biçimde düzenlenmelidir.

 Bildiri Times New Roman yazı karakteri kullanılarak sola ve sağa dayalı  (iki yana yaslı) ve 1,5 satır aralığıyla  yazılmalıdır.

Bildirinin en az 100 en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özetleri olmalıdır.

Bildiri Başlığı: 14 Punto, İlk  harfleri büyük, koyu ve ortada

Yazar/Yazarların Adları: 12 punto ortada.

Yazar/Yazarların Bağlı Olduğu Kurum: 12 punto ortada.

Ana Başlıklar: 12 Punto ortada, tüm harfleri büyük ve koyu.

Alt Başlıklar: 12 Punto sola dayalı, ilk harfleri büyük ve koyu.

Metin: 12 punto sol ve sağ kenarlara dayalı 1,5 satır aralığıyla.

Grafik, Tablo ve Fotoğraf Başlıkları: 12 punto, koyu.

Bildiri metninin bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olmalıdır.

Metin ya da notlar içinde yer alacak alıntılar yazar soyadı / soyadları, yayın yılı ve sayfa no  olarak parantez içerisinde belirtilmelidir.

Örnek: (Türkmen, 2015:24)

Kaynaklar bildirinin en son bölümünde yer almalı ve yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Örnek:

Türkmen, U. (2015). Müzik Eğitimi, Kocatepe Yayınları, Afyonkarahisar

Tam Metin Gönderim Şekli ve Tarihi Sempozyum Websitesinden ilan edilecektir.